Відзнаки СБУ

Відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки України
I. Загальні положення
1.1. Цим Положенням визначається порядок заохочення та відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Служби безпеки України (далі - відзнаки):
нагородження нагрудним знаком "Відзнака Служби безпеки України";
нагородження нагрудним знаком "За доблесть";
нагородження нагрудним знаком "За відвагу";
нагородження Почесною грамотою Служби безпеки України;
нагородження Грамотою Служби безпеки України;
оголошення Подяки Служби безпеки України;
нагородження медаллю "Ветеран служби";
нагородження медаллю "20 років сумлінної служби";
нагородження медаллю "15 років сумлінної служби";
нагородження медаллю "10 років сумлінної служби".
Вищою відзнакою є нагрудний знак "Відзнака Служби безпеки України".
1.2. Нагородження відзнаками, за винятком нагородження нагрудним знаком "За відвагу", медалями "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби" та "10 років сумлінної служби", здійснюється послідовно в такому порядку:
оголошення Подяки Служби безпеки України;
нагородження Грамотою Служби безпеки України;
нагородження Почесною грамотою Служби безпеки України;
нагородження нагрудним знаком "За доблесть";
нагородження нагрудним знаком "Відзнака Служби безпеки України".
За рішенням Голови Служби безпеки України нагородження відзнаками може бути здійснене без додержання такої послідовності.
1.3. У цьому Положенні термін "військова вислуга" означає вислугу років при поданні до вручення відзнаки, яка визначається в календарному обчисленні (один місяць служби за один місяць). До військової вислуги років входять періоди служби (роботи), які враховуються для призначення пенсій за вислугу років згідно з частиною першою статті 17 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
1.4. Нагрудним знаком "Відзнака Служби безпеки України" нагороджуються співробітники-військовослужбовці та працівники Служби безпеки України, які мають понад 10 років військової вислуги, за видатні особисті заслуги перед органами державної безпеки України та бездоганну багаторічну службу (роботу).
1.5. Нагрудним знаком "За доблесть" нагороджуються співробітники-військовослужбовці та працівники Служби безпеки України, які мають понад 5 років військової вислуги, за визначний особистий внесок у справу забезпечення державної безпеки України та бездоганну багаторічну службу (роботу).
1.6. Нагрудним знаком "За відвагу" нагороджуються співробітники-військовослужбовці та працівники Служби безпеки України за особисту відвагу і самовіддані дії, виявлені:
-під час захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб;
-при попередженні, виявленні, припиненні та розкритті злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності, інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу державним інтересам України;
-в інших випадках виявлення особистої відваги і самовідданих дій. 
1.7. Почесною грамотою Служби безпеки України нагороджуються співробітники-військовослужбовці та працівники Служби безпеки України за особливі заслуги у справі зміцнення державної безпеки України.
1.8. Грамотою Служби безпеки України нагороджуються співробітники-військовослужбовці та працівники Служби безпеки України за високий професіоналізм та відданість справі забезпечення державної безпеки України.
1.9. Подяка Служби безпеки України оголошується співробітникам-військовослужбовцям та працівникам Служби безпеки України за вагомі досягнення в оперативно-службовій діяльності та зразкове виконання військового (службового) обов'язку.
1.10. Медаллю "Ветеран служби" нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України, які мають не менш як 25 років військової вислуги і досягли високих показників в оперативно-службовій діяльності, є взірцем вірності Військовій присязі та зразково виконують військовий (службовий) обов'язок.
1.11. Медалями "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "10 років сумлінної служби" нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України, які досягли високих показників в оперативно-службовій діяльності, є взірцем вірності Військовій присязі та зразково виконують військовий (службовий) обов'язок.
Медаллю "20 років сумлінної служби" нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України, які мають не менш як 20 років військової вислуги.
Медаллю "15 років сумлінної служби" нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України, які мають не менш як 15 років військової вислуги.
Медаллю "10 років сумлінної служби" нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України, які мають не менш як 10 років військової вислуги.
1.12. Нагородження медалями "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби" та "10 років сумлінної служби" здійснюється з нагоди Дня Служби безпеки України або при звільненні співробітника-військовослужбовця Служби безпеки України з військової служби за наявності у нього відповідної військової вислуги.
1.13. Протягом календарного року співробітників-військовослужбовців та працівників Служби безпеки України може бути відзначено в такій кількості:
оголошено Подяку Служби безпеки України - до 2000 осіб;
нагороджено Грамотою Служби безпеки України - до 1800 осіб;
нагороджено Почесною грамотою Служби безпеки України - до 1500 осіб;
нагороджено нагрудним знаком "За відвагу" - до 300 осіб;
нагороджено нагрудним знаком "За доблесть" - до 1000 осіб;
нагороджено нагрудним знаком "Відзнака Служби безпеки України" - до 400 осіб; 
нагороджено медаллю "Ветеран служби" - до 1000 осіб;
нагороджено медаллю "20 років сумлінної служби" - до 1200 осіб;
нагороджено медаллю "15 років сумлінної служби" - до 1700 осіб;
нагороджено медаллю "10 років сумлінної служби" - до 2200 осіб.
1.14. Особи, зазначені в пунктах 1.4 - 1.11 цього розділу, можуть нагороджуватись відповідними відзнаками також після виходу на пенсію.
1.15. Нагородження відзнакою - нагрудним знаком "За відвагу" може проводитись посмертно.

II. Порядок представлення до нагородження відзнаками
2.1. Висунення кандидатур до нагородження відзнаками здійснюється гласно у підрозділі Центрального управління, органі, закладі та установі Служби безпеки України з підготовкою рапорту (клопотання) про нагородження відзнаками (далі - рапорт (клопотання) про нагородження).
У рапорті (клопотанні) про нагородження зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення цього клопотання.
2.2. Начальник (керівник) підрозділу Центрального управління, органу, закладу та установи Служби безпеки України, який ініціює нагородження, подає рапорт (клопотання) про нагородження Голові Служби безпеки України або особі, яка виконує його обов'язки.
2.3. У разі подання до нагородження нагрудним знаком "Відзнака Служби безпеки України" рапорт (клопотання) про нагородження погоджується з членами колегії Служби безпеки України.
2.4. Після прийняття Головою Служби безпеки України або особою, яка виконує його обов'язки, позитивного рішення рапорт (клопотання) про нагородження разом з поданням до нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Служби безпеки України, форма якого наведена в додатку 1 до цього Положення, начальник (керівник) підрозділу Центрального управління, органу, закладу та установи Служби безпеки України передає в установленому порядку до Управління роботи з особовим складом.
2.5. Рапорти (клопотання) про нагородження з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв передаються до Управління роботи з особовим складом заздалегідь, але не пізніше ніж за 2 тижні до дати свята або ювілею, або у строк, визначений керівництвом Служби безпеки України.
2.6. Рапорти (клопотання) про нагородження медалями "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби" та "10 років сумлінної служби" надсилаються до 15 січня кожного року до Управління роботи з особовим складом.
2.7. Особу, яку відзначено нагрудним знаком, може бути представлено до наступного нагородження нагрудним знаком не раніше ніж через два роки після попереднього нагородження, за винятком представлення до нагородження за виявлену відвагу та самовіддані дії.
2.8. Повторне нагородження однією й тією самою відзнакою не здійснюється, за винятком нагородження Почесною грамотою Служби безпеки України, Грамотою Служби безпеки України та оголошення Подяки Служби безпеки України.
2.9. Повторне нагородження Почесною грамотою Служби безпеки України, Грамотою Служби безпеки України та оголошення Подяки Служби безпеки України протягом одного року не проводиться.
2.10. Особи, які згідно з Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки України, затвердженим наказом Служби безпеки України від 09 січня 2008 року № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 року за № 55/14746 (зі змінами), нагороджені:
нагрудним знаком "Почесна відзнака Служби безпеки України", - не нагороджуються нагрудним знаком "Відзнака Служби безпеки України";
медаллю "Ветеран органів безпеки", - не нагороджуються медалями "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "10 років сумлінної служби";
медаллю "За відзнаку в службі" І ступеня, - не нагороджуються медалями "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "10 років сумлінної служби";
медаллю "За відзнаку в службі" ІІ ступеня, - не нагороджуються медалями "15 років сумлінної служби", "10 років сумлінної служби";
медаллю "За відзнаку в службі" ІІІ ступеня, - не нагороджуються медаллю "10 років сумлінної служби".
2.11. Про нагородження відзнакою видається наказ Голови Служби безпеки України.

III. Порядок вручення відзнак
3.1. Вручення відзнаки здійснюється в урочистій обстановці Головою Служби безпеки України або за його дорученням членами колегії Служби безпеки України, начальниками (керівниками) підрозділів Центрального управління, органів, закладів та установ Служби безпеки України.
3.2. Разом з відзнакою нагородженому вручається посвідчення до відзнак, опис якого наведено у додатку 2 до цього Положення, за винятком нагородження Почесною грамотою Служби безпеки України, Грамотою Служби безпеки України та оголошення Подяки Служби безпеки України.
3.3. Про вручення відзнаки та посвідчення до неї складається протокол вручення відомчої заохочувальної відзнаки Служби безпеки України за зразком, наведеним у додатку 3 до цього Положення, що підписується особою, яка її вручила. Протокол вручення відомчої заохочувальної відзнаки Служби безпеки України не пізніш як через 10 днів після вручення відзнаки надсилається до Управління роботи з особовим складом, а його копія - до Департаменту господарського забезпечення.
3.4. В облікових документах нагородженого співробітника-військовослужбовця (працівника) Служби безпеки України (особовій справі, трудовій книжці) робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження відзнакою.
3.5. Нагрудні знаки "Відзнака Служби безпеки України", "За доблесть", "За відвагу", медалі "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби" та "10 років сумлінної служби" носяться після знаків державних нагород України та іноземних державних нагород у такій послідовності:
медалі "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби" та "10 років сумлінної служби" носяться з лівого боку грудей. За наявності в особи декількох медалей носиться лише та, що була вручена останньою;
нагрудні знаки "Відзнака Служби безпеки України", "За доблесть" та "За відвагу" носяться з правого боку грудей. 
Замість нагрудних знаків та медалей нагороджений може носити планки до них, які розміщуються після планок державних нагород України, іноземних державних нагород у такій послідовності: планка нагрудного знака "Відзнака Служби безпеки України", планка нагрудного знака "За доблесть", планка нагрудного знака "За відвагу" та планки медалей "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "10 років сумлінної служби".
3.6. Особа, нагороджена відзнакою, повинна дбайливо ставитися до її зберігання.
3.7. У разі втрати відзнаки дублікат відзнаки не видається.
3.8. Позбавлення нагородженого відзнаки може бути здійснено за рішенням Голови Служби безпеки України в разі засудження нагородженого за скоєння злочину згідно з вироком суду, який набрав законної сили. У таких випадках відзнака та посвідчення до неї підлягають поверненню до Служби безпеки України.
3.9. Після смерті нагородженого відзнака залишається в сім'ї померлого (загиблого) як пам'ять.
3.10. За згодою спадкоємців відзнаки та посвідчення до них можуть бути передані на тимчасове або постійне зберігання музеям України за наявності відповідного клопотання музейного закладу.