Нагороди УРК

Порядок носіння орденів, медалей, орденських стрічок і стрічок медалей на планках та інших знаків відзнаки  на козацьких одностроях.                      

1. Носiння орденiв, медалей i нагрудних знакiв України козаками Українського Реєстрового Козацтва визначається окремими наказами Мiнiстра оборони України по мiрi їх затвердження.

Ордени та медалi, орденськi стрiчки, стрiчки медалей колишнього СРСР та iнших держав козаки Українського Реєстрового Козацтва носять за власним бажанням пiсля орденiв та медалей України i вiдповiдно до вимог роздiлу 5 наказу Мiнiстра оборони СРСР №250 вiд 4.03.1988 р.

2. При парадно-вихiдному i повсякденному однострої замiсть орденiв та медалей носять орденськi стрiчки, стрiчки медалей на планках, а також знаки вiдзнаки i нагруднi знаки.

При парадно-вихiдному (у сорочках), повсякденному (у сорочках) та польовому одностроях орденськi стрiчки, стрiчки медалей на планках, а також знаки вiдзнаки i нагруднi знаки не носять.

3. Орденськi стрiчки i стрiчки медалей на планках носять з лiвого боку на грудях так, щоб:на вiдкритому двобортному мундирi Генеральної старшини верхнiй край верхнього ряду стрiчок знаходився нижче рiвня кута лацкану на 70 мм;

на вiдкритому двобортному кiтелi-френчi Генеральної i молодшої старшини нижнiй край нижнього ряду стрiчок розмiщувався впритул iз верхнiм краєм клапана нагрудної кишенi.

При носiннi двох i бiльше орденських стрiчок i стрiчок медалей на планках, вони закрiплюються в один ряд на загальнiй планцi справа налiво, але не бiльше чотирьох.

Стрiчки, якi не вмiщуються на однiй планцi, переносяться на другу i т.д. i прикрiплюються нижче першої.

4. Нагрудний знак про закiнчення вiйськового навчального закладу носять по центру над правою нагрудною кишенею так, щоб нижнiй край його торкався до клапана кишенi.

При наявностi у козака нагрудних знакiв двох i бiльше вiйськових навчальних закладiв, носять тiльки один нагрудний знак. Це не стосується нагрудних знакiв про закiнчення вiйськових лiцеїв, якi носять праворуч нагрудного знака про закiнчення вищого вiйськового навчального закладу.

Нагрудний знак про закiнчення цивiльного вищого навчального закладу носить при вiдсутностi нагрудного знаку про закiнчення вищого вiйськового навчального закладу на його мiсцi.